top of page

2022母親節回顧

--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------之後我們會陸續寫一些文章,訪談我們的婚禮新娘及分享不錯的廠商、經營花店的心得感想、花藝課程資訊、困難和樂趣都會寫。 給我們一點小鼓勵 訂閱我們的 與花相處blog。


-


我們的youtube頻道是【朝夕相處coexist studio】。在這個頻道里我們會不定期更新線上課程和花藝小知識的影片,希望大家喜歡,幫我們按讚、訂閱、開啟小鈴鐺。

Comments


bottom of page